СЕЛЕКЦІЯ - ZooTechCentr
Послуга, консультація, розробка, тощо Очікувані результати від застосування

Селекційні  послуги

Розробка плану племінної роботи зі стадом Комплекс заходів щодо поліпшення селекційно-генетичної ситуації в стаді та впровадження наукових рекомендацій з питань селекції молочної худоби на сучасному рівні знань.
Розробка плану індивідуального підбору бугаїв до корів і телиць стада Генетичне удосконалення (покращення продуктивних та функціональних ознак тварин) стада
Експертна оцінка екстер’єру корів (первісток): Селекція на конституційну міцність, здоров’я та пристосованість до технологічних умов виробництва за високої молочної продуктивності.

Послуги з відтворення

Аналіз стану відтворення маточного поголів’я великої рогатої худоби  та надання консультацій щодо його поліпшення Встановлення основних причин зниження репродуктивного потенціалу корів, пошук та надання рекомендацій з їх усунення
Дослідження на тільність корів та телиць ректальним способом Скорочення сервіс-періоду
Дослідження захворювань статевих органів корів ректальним способом з подальшим супровідом Скорочення відновлювального та сервіс-періодів, підвищення заплідненості, зниження затрат на придбання сперми
Тиражування селекційного (генетичного) матеріалу від корів–рекордисток Одержання сексованих ембріонів за використання сексованої сперми бугаїв
Трансплантація ембріонів

1. Свіжоотримані

2. Кріоконсервовані
 

Рівень приживлення  (60 %)

Рівень приживлення  (40 %)

Генетичні дослідження

Тестування генів кількісних та якісних ознак великої рогатої худоби Отримання цільової продукції

Підбір бугаїв до корів і телиць стада для підвищення  показників відтворення та продуктивності
Визначення спадкових аномалії ВРХ Тестування бугаїв для допущення до відтворення
Попередження накопичення генетичного вантажу
Цитогенетичного тестування ВРХ Оцінка тварин за відтворними якостями